ค้นหา:  
loading
Panasonic PBX
Telephone System Price List Panasonic
IP Phone
NEC PABX
Phonik PABX
Uniden
Fire Alarm
ECS Phonik
Bosth
SV9100

 
SV9100
 ราคาขายส่ง-ราคาขายพร้อมติดตั้ง-รับติดตั้งทั่วประเทศ-ประเทศเพื่อนบ้าน
ยี่ห้อสินค้า ::
NEC
รุ่นสินค้า ::
 
SV9100
ลักษณะสินค้า ::
 
4 Co, 8 Digital, 8 Analog + Key + CPU
รับประกัน ::
 
1 ปี
ราคาปกติ ::
 
69,000
หมายเหตุ ::
 

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-542-4227
Line: @pabxthai

ราคาพิเศษ สำหรับผู้รับเหมา Special Price for Contractor / Project / System Installation / Volume
Social Share:

 

Key features:

คุณสมบัติของ ระบบโทรศัพท์ SV9100
 

1. คุณสมบัติทางด้านเทคนิคของ ระบบโทรศัพท์

- ชุดควบคุมของ PABX (System Control) ประกอบด้วย Micro Processor 32 bit และเป็นแบบ SPC มีหน่วยความจำหลัก (Main Memory) และหน่วยความจำสำรอง (Back Up memory) เป็นชนิด Flash ROM

- ข้อมูลที่ถาวร หรือกึ่งถาวรของระบบ เช่น โปรแกรมคำสั่งการทำงานของระบบหรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเลขหมายโทรศัพท์ เป็นต้น จะต้องมีการป้องกันการสูญหายของข้อมูล ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีไฟฟ้าดับ โดยระบบจะต้องสามารถอ่านข้อมูลจากหน่วยความจำสำรองและทำงานได้ทันที หลังจากที่มีไฟฟ้าจ่ายให้ระบบซึ้งอุปกรณ์หน่วยความจำจะใช้เป็นแบบ SD card

- ระบบเป็นแบบ Modularity ในลักษณะของ Universal Port กล่าวคือ สามารถขยายระบบโดยการเพิ่มแผงวงจรเข้าไปในระบบ โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างหลักของระบบ

- ตู้สาขาโทรศัพท์สามารถต่อกับเครื่องโทรศัพท์ได้ทั้งแบบระบบ Decades Pulse และ DTMF ระบบที่เสนอจะต้องเป็นระบบดิจิตอล แบบ TDM / IP Time Division Switch (Non-Blocking) สามารถสนทนาได้พร้อมกันไม่จำกัดจำนวนคู่สาย พร้อมทั้งเป็นระบบ Internet Protocol

- ระบบโทรศัพท์ สามารถเชื่อมต่อกับระบบ ISDN ของ บริษัท ทศท. จำกัด (มหาชน) ได้

- ระบบโทรศัพท์ สามารถเชื่อมต่อกับระบบ CO Line ที่ผ่านการรับรองจาก บริษัท ทศท จำกัด (มหาชน)

- ระบบโทรศัพท์ สามารถเชื่อมต่อกับระบบที่เป็นสายนอก IP ของผู้ใช้บริการได้

- ตู้สาขาโทรศัพท์อยู่หลายๆ สาขา สามารถเชื่อมโยงระบบเข้าด้วยกันเสมือนเป็นระบบเดียวกัน โดยเมื่อเวลาแก้ไขโปรแกรมสามารถแก้ไขได้จากจุด ๆ เดียว และสามารถใช้งาน Feature ต่าง ๆ ของโทรศัพท์ได้ แม้ว่าเลขหมายภายในนั้นจะอยู่ต่างตู้สาขาโทรศัพท์กัน รวมทั้งสามารถดูรายงานการใช้งานโทรศัพท์ของตู้สาขาโทรศัพท์ทั้งหมดภายในโครงข่ายได้ จากจุดๆ เดียว โดยสามารถ multilinkได้ถึง 50 ระบบ เสมือนระบบเดียวกัน

- สามารถเชื่อมต่อกับระบบเพื่อเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลของระบบ (I/O Maintenance) ได้ผ่านทาง Modem และ IP Network ได้โดย มี Modem build in CPU (สำหรับการเข้าโปรแกรมจากทางไกล)remote

- ในระบบมี Modem แบบ Built-in ภายในตู้สาขาโทรศัพท์เพื่อทำการตรวจเช็คระบบหรือแก้ไขโปรแกรมบางอย่างจากทางไกลได้ (Remote Maintenance) โดยผ่านคู่สายของบริษัท ทศท จำกัด (มหาชน)

- รองรับ IP Telephone โดยทำงานแบบ Peer To Peer ได้

- สามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกันผ่านโครงข่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ (VoIP) โดยที่สามารถบีบอัดสัญญาณเสียงได้ตามมาตรฐาน G.711 และ G.729, G.722, G726,

- ระบบสามารถแสดงผลรายงานความผิดพลาด (Alarm Indication) ซึ่งจะถูกใช้เพื่อระบุปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบได้ โดยสามารถแสดงผลผ่านทางเครื่องโทรศัพท์ดิจิตอล, หรือ Download ไปยัง PC Pro รวมทั้งสามารถส่งข้อมูลความผิดพลาดไปยัง E-mail ได้ผ่าน software

- ระบบรองรับการทำงานแบบ IP DECT บนความถี่ 1900-1906 MHz ตามมาตรฐานคณะกรรมการกระจายเสียง (กสทช.)

- ระบบรองรับการทำงานประชุมสายแบบวิดีโอโดยมี MCU ในตัวบนCPUของตู้สาขาโทรศัพท์ประชุมสูงสุด 4 party/Group

- ระบบรองรับการทำงานร่วมกับ smart phone เสมือนว่าเป็นเบอร์ภายในได้ software mobility

- ระบบรองรับการทำงานแบบ UC โดยสามารถให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือ smart phone เสมือนเบอร์ภายใน

- ระบบสามารถทำงานได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 0-40 องศาเซลเซียส ที่ความชื้นสัมพันธ์ไม่เกิน 90%
 

2. SYSTEM CONFIGURATION โครงสร้างของระบบ SV9100

- Chassis (ขนาด 2U) ตู้สามารถขยายโครงตู้ได้ถึง 4 Chassis ต่อ 1 Node ทำงานด้วยระบบ Digital ควบคุมการทำงานด้วยแผง CD-CP10 ซึ่งมีระบบสำรองข้อมูลด้วย Ram Memory โดยมี Lithium Battery จะสำรองข้อมูลไว้ให้ถ้าไฟดับ

- Chassis (ขนาด 9.5 inch) ตู้สามารถขยายตู้ได้ถึง 4 Chassis ต่อ 1 Node สามารถติดตั้งแบบแขวนผนังและแบบตั้งพื้น ทำงานด้วยระบบ Digital ควบคุมการทำงานด้วยแผง GCD-CP10 ซึ่งมีระบบสำรองข้อมูลด้วย Ram Memory โดยมี Lithium Battery จะสำรองข้อมูลไว้ให้ถ้าไฟดับ

- ระบบสามารถตั้งโปรแกรมได้จากเครื่องโทรศัพท์ชนิด (Digital Display Telephone), คอมพิวเตอร์ (PC/Notebook) หรือการโปรแกรมระยะไกลผ่านทางสายนอก (Remote Maintenance) เชื่อมผ่านเวปเบราวซ์เซอร์ (Web Pro) หรือโปรแกรม (PC Pro)

- All Universal Slots ใส่แผงอิสระได้ทุกช่อง SV9100 มีช่องใส่แผงวงจรต่าง ๆ ซึ่งเลือกใส่ได้อิสระทุกช่อง (ยกเว้นแผงวงจร GCD-CP10) ตามขนาดของจำนวนตู้ที่มีดังนี้

2.1 Total Trunk port 400 สายนอก

- Analog Trunks (Co/PABX Line) จำนวนสายนอกสูงสุด 400 สายนอก

- Analog Trunks (E&M Line) จำนวนสายนอกสูงสุด 200 สายนอก

- Digital Trunk (ISDN: PRI) จำนวนสายนอกสูงสุด 192 สายนอก

- VoIP Trunk จำนวนสายนอกสูงสุด 400 สายนอก

- มีวงจรตอบรับอัตโนมัติมาให้บน CPU 2 วงจร

2.2 Total Extension port

- Digital Telephone จำนวนเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอลมีได้สูงสุด 896 เครื่อง

- Analog Telephone จำนวนเครื่องโทรศัพท์อนาล็อคมีได้สูงสุด 896 เครื่อง

- IP Phone / IP DECT จำนวนเครื่องขยายสูงสุด 896 เครื่อง

- DSS Console จำนวนเครื่องคู่โอเปอเรเตอร์มีได้สูงสุด 32 เครื่อง

- Door phone/Door lock จำนวนเครื่องควบคุมหน้าประตูมีได้สูงสุด 8 วงจร

- External Paging จำนวนเครื่องลำโพงประกาศตอนนอกมีได้สูงสุด 8 ชุด

- Visual Extension จำนวนเบอร์ภายในเสมือนได้สูงสุด 512 วงจร

2.3 DTD/DTMF Circuits จำนวนรับ / ส่งสัญญาณ DTMF มีได้สูงสุด 64 วงจร

หมายเหตุ: จำนวนสูงสุดของอุปกรณ์ประเภทต่างๆ ที่ระบุไว้เปลี่ยนแปลงตามจำนวนแผงวงจรที่ ติดตั้งไว้ในระบบ

2.4 Environmental Specifications ข้อจำกัดของอุปกรณ์ที่ติดตั้ง

-โครงตู้ แผงวงจรและอุปกรณ์ปลายทางต่างๆ ทำงานอยู่ที่อุณหภูมิระหว่าง 0 ถึง 40 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ อยู่ระหว่าง 10%-90%RH

-แหล่งจ่ายไฟฟ้า Power Supply อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 0 ถึง 40 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ อยู่ระหว่าง 20% ถึง 95% RH

-GCD-CP10 เป็นแผงควบคุมการทำงานหลักของทั้งระบบเก็บข้อมูลสำรองด้วยระบบ RAM และมีหน่วยความจำในการควบคุมการทำงานทั้งหมดเป็น

หน่วยสำรองซึ่งรักษาไว้ด้วย Lithium Batteryนอกจากนั้นในแผงวงจร GCD-CP10 ยังมีคุณลักษณะเพิ่มเติมอื่นๆ ดังนี้

- มีวงจร LAN PORT 2 Port /USB 1 Port /Mini USB 1 port

- มีวงจรเพื่อต่อสัญญาณ AUX 2 วงจร

- มีวงจรรีเลย์เอนกประสงค์ 2 วงจร

- มีวงจรเพื่อต่อระบบประกาศลำโพง 1 วงจร

- มีสวิทซ์สำหรับ Reset ระบบการทำงาน 1 สวิทซ์

- มีไฟ LED แสดงสถานะของระบบ 8 LED

- มีแหล่งวงจรประชุมสายนอกสาย 64 วงจร (สูงสุด 32 คน/กลุ่ม)

- มีระบบโชว์เบอร์สายนอก 64 วงจร

- มีระบบตอบรับอัตโนมัติ (AUTOMATED ATTENDANT) อัตโนมัติ Voice Response System: Max 16 วงจร (SD card)

- CD-PRTA เป็นแผงวงจรสำหรับเลขหมายภายนอกแบบดิจิตอลชนิด PRI รองรับการเชื่อมต่อทั้งแบบ T / S-point มีไฟโชว์สถานะการใช้งานที่หน้าแผงวงจร เดินสายไฟเชื่อมต่อไปยังปลายทางโดยใช้ RJ-45 Connector

-GPZ-IPLE เป็นแผงวงจรสำหรับการเชื่อมต่อแบบ Voice over IP (256 CH) รองรับมาตรฐาน (Protocol) H.323 และ SIP มีพอร์ต Ethernet (10/100/1000M) สำหรับ RTP/RTCP packets

- SD-A1/B1 เป็น SD card ใช้สำหรับ VRS (Voice Response System) และ/หรือคุณสมบัติต่างๆ ของVoice Mail ใช้ ซึ่ง

- SD-A1/B1 เป็นหน่วยความจำของระบบตอบรับอัตโนมัติ Voice Response System: Max 16 วงจร (SD card)
 

3. คุณลักษณะเลขหมายภายใน (Extension Feature)

- Toll Restriction Class สามารถจัดแบ่งกลุ่มหรือระดับสำหรับเลขหมายภายใน ให้จำกัดความสามารถในการโทรออกไปภายนอก ได้สูงสุด 15 ระดับ

- Abbreviated Dialing สามารถบันทึกเลขหมายโทรศัพท์แบบย่อส่วนรวม ที่ใช้ร่วมกันทั้งระบบได้ 2,000 เลขหมาย

- Group Abbreviated สามารถบันทึกเลขหมายโทรศัพท์แบบย่อเฉพาะกลุ่ม และแบ่งได้เป็น 64 กลุ่ม

- Account Code การใส่รหัสพิเศษในการใช้สายนอกเพื่อต้องการแสดงค่าใช้จ่ายในการใช้โทรศัพท์ของแต่ละเลขหมายภายใน ซึ่งจะแสดงผลออกมาทางเครื่องพิมพ์ หรือคอมพิวเตอร์ (SMDR) ซึ่งมีวิธีอยู่ 2 ประเภท คือOptional Account Code สามารถใส่เลขรหัสเมื่อใช้สายนอก (ไม่บังคับ) และ Force Account Code จะต้องใส่เลขรหัสทุกครั้งก่อนจะโทรออกสายนอก

- Alarm Clock การตั้งเวลาปลุกเตือนในระบบตั้งเวลาได้ 2 ประเภท คือ

- Alarm Clock 1 จะปลุกเตือนเมื่อถึงเวลาแล้วยกเลิกไป เช่น เตือนเมื่อถึงเวลาที่กำหนด

- Alarm Clock 2 จะปลุกเตือนเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ทุกวัน

- Alphanumeric Display การแสดงข้อความบนจอเครื่องโทรศัพท์ดิจิตอลแบบมีจอต้องแสดงข้อความได้ 3 บรรทัด

- Automatic Call Distribution (ACD) สามารถตั้งระบบการรับสายของเลขหมายภายในได้แบบหมุนวนไม่ซ้ำเลขหมายเดิมเพื่อใช้ทำงานร่วมกับระบบ Call Center ตั้งได้สูงสุด 64 กลุ่มและสามารถต่อร่วมกับ ACD MIS ได้

- Background Music สามารถต่อกับเครื่องเสียงและให้เสียงดนตรีออกทางลำโพงของเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอลและระบบประกาศลำโพงได้

- Break-In การแทรกสาย สามารถกำหนดให้เลขหมายภายในแต่ละเครื่องสามารถแทรกสายเลขหมายภายในเครื่องอื่นที่กำลังใช้สายได้ในขณะเดียวกันก็สามารถกำหนดให้เลขหมายภายในบางเครื่องไม่ให้แทรกสายและถูกแทรกสายได้

- Caller ID ระบบการแสดงเลขหมายเรียกเข้าได้ทั้งเลขหมายภายในและภายนอกได้พร้อมกัน 64 วงจรเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอลมีจอและเครื่องโทรศัพท์แบบอนาล็อกที่รองรับการแสดงเลขหมาย

- Call forwarding การฝากสายให้เลขหมายอื่นรับสายแทน สามารถกำหนดให้เลขหมายภายในฝากให้เลขหมายอื่นรับสายแทนได้ตามเงื่อนไข

- Call Pickup การรับสายแทนเลขหมายที่ถูกเรียก

- Call Duration Timer การแสดงระยะเวลาที่ใช้สายสำหรับเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอล

- Camp on/Call back การจองสายและให้เรียกกลับเมื่อเลขหมายภายในที่ต้องการ

- Call waiting การจองสายโดยถือสายคอยอยู่ เลขหมายภายในที่เรียกไปยังเลขหมายที่ใช้สายอยู่สามารถจองสายและถือสายคอยไว้ โดยปลายทางจะได้รับเสียงสัญญาณเตือน เพื่อให้ทราบว่ามีสายซ้อน

- Conference การประชุมสาย ได้สูงสุด 64 เลขหมาย โดยทำเป็นกลุ่มได้สูงสุด 32 คน/กลุ่มโดยไม่จำกัดสายนอก

- Continued Dialing การส่งสัญญาณ Tone ออกไปหลังจากที่ปลายทางรับสายแล้ว ระบบสามารถส่งสัญญาณ Tone (DTMF) ออกไปได้อย่างต่อเนื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นการเรียกไปยังเลขหมายภายนอกหรือเลขหมายภายใน จุดประสงค์ที่ใช้เช่น Page Call, Credit Scanner, Auto Attendant, Voice Mail System, DID Trunk, DISA Trunk เป็นต้น

- Department Group Calling (Hunting Group) สามารถโปรแกรมการรับสายในกลุ่มได้มีสายเข้ามาจะต้องตรวจสอบหาเลขหมายภายในกลุ่มที่ว่างอยู่ได้

- Dial Block การปิด/เปิด โดยใช้รหัสพิเศษ เลขหมายภายในสามารถกำหนดรหัสลับ ล็อก เครื่องโทรศัพท์ได้เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นใช้โทรศัพท์เครื่องนั้นๆ

หมายเหตุ: ถ้าหากลืมรหัสลับจะต้องใช้รหัสของ Supervisor

- Dial Number Preview แสดงเลขหมายก่อนจะโทรออก สำหรับเครื่องโทรศัพท์แบบมีจอสามารถที่จะตรวจสอบเลขหมายที่ต้องการโทรออกได้

- Direct Inward Line สามารถกำหนดให้เลขหมายภายในรับสายโดยตรงเมื่อมีการเรียกเข้าที่สายนอกที่เรากำหนดไว้ได้

- Direct Inward Dial (DID) การกำหนดเลขหมายภายในให้กับเลขหมายภายนอกสามารถเรียกภายในเจาะจงได้ สามารถกำหนดให้เป็นสายที่คนภายนอกเรียกเครื่องภายในเจาะจงได้โดยตรงโดยไม่ผ่านโอเปอเรเตอร์ไม่ผ่านระบบตอบรับ หรือใช้เบอร์สายในเหมือนกันกับเบอร์สายนอก4หลักหลังได้

- Direct Inward System Access (DISA) เมื่อมีการโทรเข้าจะต้องใช้รหัสผ่าน แล้วจะเรียกหมายเลขภายในที่ต้องการโดยเจาะจง หรือใช้สายนอกในระบบเพื่อโทรออกก็ได้โดยไม่ต้องผ่านโอเปอเรเตอร์ และไม่ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ,

- Force Trunk Disconnect การตัดสาย สามารถกำหนดให้เลขหมายภายในบางเครื่องตัดสายนอกที่กำลังใช้งานอยู่ หรือสายที่ใช้แล้ววางหูไม่สนิทได้

- Headset Operation รองรับการใช้ Headset

- Hotline เรียกไปยังเลขหมายภายในที่กำหนดโดยตรงเมื่อยกหู กำหนดได้สูงสุด 896 เลขหมายภายใน

- Intercom Abandoned Call Display แสดงเลขหมายภายในที่ไม่ได้รับสาย

- Long Conversation Cut-off การตัดสายเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ สามารถกำหนดให้เครื่องภายในห้ามใช้สายนอกนานเกินเวลาที่กำหนด และจะมีเสียงเตือนก่อนที่จะมีการตัดสาย ซึ่งสามารถกำหนดให้ตัดเฉพาะสายโทรเข้า โทรออก หรือทั้งโทรเข้าและโทรออก

- Long Conversation Warning Tone มีเสียงเตือนเมื่อใช้สายนาน เครื่องโทรศัพท์เลขหมายภายในที่ใช้สายนอกนาน เมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ จะมีเสียงสัญญาณเตือนระหว่างการสนทนา เป็นระยะตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้

- Paging/Meet Me paging ประกาศออกลำโพง และให้ติดต่อกลับ เครื่องโทรศัพท์เลขหมายภายในที่ประกาศลำโพง เพื่อตามหาบุคคล โดยผู้ถูกตามตัวจะติดต่อกลับมาหาคนที่ประกาศได้จากเครื่องภายในจุดใดๆ ได้

- Meet Me Paging Conference การประชุมสายหลังจากที่ได้ประกาศออกลำโพง สามารถใช้เครื่องโทรศัพท์เลขหมายภายในประกาศลำโพงเพื่อตามหาบุคคล โดยต้องการให้ผู้ถูกตามตัวทุกคนประชุมร่วมกัน (สูงสุดได้ 6 คน)

- Music on Hold เสียงดนตรีพักสาย มีเสียงดนตรีขณะพักสายทั้งเลขหมายภายในและภายนอกระบบ

- Memo Dial การบันทึกเลขหมายการโทรออกเพื่อใช้ต่อไปในอนาคต

- Message waiting หารส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้เลขหมายภายในที่ถูกเรียกโทรกลับ โดยใช้ไฟกระพริบMW เครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอลทุกเครื่องมีไฟกระพริบ MW เพื่อประโยชน์ในขณะที่ไม่อยู่ หรือกำลังใช้สายอยู่ผู้ที่เรียกเข้ามาสามารถส่งสัญญาณไฟกระพริบและถ้าเป็นเครื่องโทรศัพท์ดิจิตอลชนิดมีจอแสดงผลจะมีข้อความปรากฏบนจอว่าให้ติดต่อหาใคร

- Name storing สามารถบันทึกชื่อและแสดงผลผ่านจอแสดงผลของเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอลได้

- Night/Day/Resting Service การเปลี่ยนโหมดการทำงานตามช่วงเวลาที่ต้องการ สามารถเปลี่ยนระบบการทำงานของโทรศัพท์ทั้งระบบได้ 2 วิธี คือ เปลี่ยนโหมดการทำงานตามเวลาโดยอัตโนมัติ หรือเปลี่ยนโหมดการทำงานได้โดยการตั้งรหัสที่เครื่องโทรศัพท์เลขหมายภายในช่วงเวลาในระบบกำหนดได้สูงสุด 8 ช่วงเวลา

- One-Touch calling การทำงานโดยกดปุ่ม ครั้งเดียว เครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอล สามารถกำหนดปุ่มให้ทำงานในลักษณะ One-Touch Button ได้

- Override (Off Hook Signaling) เสียงสัญญาณแทรกสาย เมื่อมีสายซ้อนสายภายในที่ถูกเรียกจะได้ยินเสียงสัญญาณแทรกเข้ามาระหว่างการสนทนา

- Park Hold พักสายที่เรียกเข้า สามารถพักสายที่เรียกเข้าไว้ในระบบได้ 64 วงจร

- Programmable Function Keys ปุ่มฟังก์ชั่นพิเศษสำหรับเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอล สามารถกำหนดฟังก์ชั่นต่างๆ ของระบบ บนปุ่มฟังก์ชั่นพิเศษได้ อาทิ เช่น เป็นปุ่มเพื่อขอสายนอก ปุ่มโอนสาย ปุ่มเปลี่ยนโหมดการทำงาน

- Repeat Redial ให้เครื่องทวนหมายเลขซ้ำ 3 ครั้ง เครื่องโทรศัพท์เลขหมายภายในสามารถสั่งให้ทวนหมายเลขที่กำลังเรียกออกไปยังปลายทางที่ไม่ว่างให้ทำการเรียกใหม่ต่อเนื่องกัน 3 ครั้งโดยค่าเริ่มต้นในระบบจะให้ทวนการโทรออกในระยะเวลาห่างกัน 60 วินาที และคอยให้รับสาย 30 วินาทีจากนั้นจะเริ่มเรียกใหม่

- Ring Group กำหนดให้สัญญาณกระดิ่งเรียกเข้าจากภายนอกดังเป็นกลุ่ม สามารถตั้งกลุ่มให้กระดิ่งดังตามเลขหมายภายในที่ต้องการได้

- Room Monitor รับฟังเสียงบริเวณที่ต้องการ เครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอลทุกเครื่องสามารถที่จะทำให้เป็นเครื่องรับเสียงบริเวณนั้น และสามารถกำหนดให้เครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอลอีกเครื่องเป็นผู้ฟังเสียงของบริเวณที่รับมา หน้าที่การทำงานนี้เหมาะสมกับการฟังเสียงระหว่างห้องเด็กกับห้องพยาบาลเพื่อที่เด็กร้องขึ้นพยาบาลที่อยู่ในห้องก็จะได้ยินเสียงเด็กร้อง

- Remote Maintenance การแก้ไขโปรแกรมของระบบสามารถทำได้ผ่านระบบสายโทรศัพท์ โดยใช้การโปรแกรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

- Saved Number Redial บันทึกเลขหมายโทรศัพท์ที่โทรออก เครื่องโทรศัพท์เลขหมายภายในทุกเครื่องสามารถบันทึกเลขหมายโทรศัพท์ไว้เพื่อเรียกออกใหม่ใหม่ได้โดยที่จะไม่ไปลบความจำเลขหมาย ใน Last Number Dialing (LND ทวนหมายเลขหลังสุด และเปลี่ยนเลขหมายทุกครั้งที่มีการโทรใหม่)

- Secretary Call (Buzzer) กดปุ่มเรียกไปยังเลขหมายภายในที่กำหนดไว้โดยตรง เครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอลสำหรับผู้จัดการสามารถตั้งปุ่มฟังก์ชั่นพิเศษ 1 ปุ่ม สำหรับเรียกเลขาโดยตรงเป็นเสียงกริ่งสัญญาณ (Buzzer) ไปดังที่เครื่องโทรศัพท์ของเลขาได้

- Secretary Call ให้เลขารับสายแทนผู้จัดการ เลขาสามารถรับสายแทนผู้จัดการขณะที่ผู้จัดการใช้สายอยู่หรือไม่อยู่ที่ห้อง ผู้ที่เรียกมาหา ผู้จัดการจะมาดังที่เครื่องเลขาทั้งหมด เลขาเท่านั้นที่สามารถเรียกเข้าหาผู้จัดการได้

- Selectable Ring Tone สามารถตั้งรูปแบบเสียงกระดิ่งเรียกเข้า เครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอลทุกเครื่องสามารถเปลี่ยนรูปแบบเสียงกระดิ่งเรียกเข้ามาดังที่เครื่องตามความต้องการ เพื่อสะดวกในการแยกว่าสายที่เรียกเข้าเป็นการเรียกเข้าจากเลขหมายภายนอกหรือเลขหมายภายใน

- Series Call เลขหมายภายนอกที่ถูกโอนไปยังเลขหมายภายในอื่น สามารถโอนกลับมายังเลขหมายภายในที่เป็นผู้โอนไปได้ เมื่อจบการสนทนา

- Station Message Detail recording การบันทึกข้อมูลการใช้โทรศัพท์ผ่านสายนอกของเลขหมายภายในสามารถบันทึกข้อมูลแล้วให้แสดงผลออกมาทาง LAN PORT ที่ต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ ไปยังเครื่องพิมพ์ (Printer)

- Virtual Extension (Multiple Directory Number) ให้เครื่องโทรศัพท์เลขหมายภายในแบบดิจิตอลสามารถมีเลขหมายภายในได้หลายเลขหมาย โดยการกำหนดปุ่มฟังก์ชั่นพิเศษแทนเลขหมายภายใน 1 ปุ่ม ต่อ 1 หมายเลข

- Voice over IP ระบบสามารถต่อเชื่อมเข้ากับระบบ เครือข่าย ของคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นโครงข่ายระหว่างสาขาได้หรือระบบ IP Network

หมายเหตุ: ฟังก์ชั่นต่าง ๆ เหล่านี้ได้สามารถทำงานได้โดยผ่าน Middle ware ไปยัง Front Application
 

4. เครื่องโทรศัพท์สำหรับพนักงานรับสาย (แบบดิจอตอลและ IP)

- สำหรับเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอล ใช้งานเดินสาย ห่างจากตู้สาขาโทรศัพท์ได้ระยะทาง 600 เมตร และสำหรับเครื่องโทรศัพท์แบบ IP ระยะทาง เดินสาย ไม่เกิน100 เมตร

- สามารถการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Headset ได้ซึ่งจะต้องมีปุ่มสำหรับสลับการใช้งาน Headset บนตัวเครื่อง

- สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ DSS Console เพื่อเพิ่มปุ่มแสดงสถานะของลขหมายภายในและเลขหมาย ภายนอกได้
 

5. เครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอล

- มีหน้าจอแสดงผล สามารถแสดง วัน เดือน และเวลา (ชั่วโมง, นาที) และหมายเลยที่โทรเข้า/ออก ขนาดของหน้าจอสามารถแสดงผลได้24 digits 3 Lines และสามารถปรับความเข้มของตัวอักษรบนหน้าจอได้

- สามารถสนทนาได้โดยไม่ต้องยกหู (Hands free Operation)

- มีปุ่ม Memory Key หรือ Function Key อย่างน้อย 24 ปุ่ม

- มีปุ่ม Flash

- มีปุ่ม Redial สำหรับเรียกใหม่ได้โดยไม่ต้องหมุนซ้ำ (Last Number Redial)

- มีปุ่ม Conference เพื่อใช้ในการประชุมทางโทรศัพท์

- มีปุ่ม Hold ในกรณีที่ต้องการพักสาย

- มีปุ่ม Volume อยู่ด้านหน้าเครื่องโทรศัพท์ที่สามารถปรับระดับความดังของ Handset และ Speaker ได้

- มีปุ่ม Soft Key เพื่อสามารถเข้าสู่เมนูต่าง ๆ บนจอแสดงผล LCD ได้ทันที

- มี Message Waiting Lamp
 

6. เครื่องโทรศัพท์แบบ IP Phone (Option)

- เป็นเครื่องโทรศัพท์ที่ต่อเข้ากับ LAN (Ethernet Connectivity) แบบ 10/100Mbpsโดยมีช่องต่อ RJ45อย่างน้อย 2 ช่องใช้มาตรฐาน G.711, G.723.1, G.729a ในการบีบอัดสัญญาณเสียง (Voice)

- มีหน้าจอและ Dial Pad เป็นแบบ Backlit ซึ่งเป็นไฟเรืองแสงทำให้สามารถมองเห็นชัดเจน

- สนทนาได้โดยไม่ต้องยกหู (Hands free Operation)

- เป็นเครื่องโทรศัพท์ที่มีหน้าจอแสดงชื่อและหมายเลขภายในของเครื่องที่กำลังสนทนาอยู่ได้ (Name Display Extension Number) พร้อม Message Waiting Lamp

- มีปุ่ม Memory Key หรือ Function Key อย่างน้อย 24ปุ่ม

- มีปุ่ม Soft Key เพื่อใช้เลือกฟังก์ชั่นการทำงานแบบต่าง ๆ ได้

- เครื่องโทรศัพท์ IP Phone สามารถใช้ความสามารถต่าง ๆ ของระบบได้เป็นอย่างดี เช่น สามารถทำการประชุม (Conference Call) ร่วมกับ เครื่องโทรศัพท์ IP Phone หรือเครื่องโทรศัพท์ธรรมดาได้

- สามารถใช้เครื่องโทรศัพท์ธรรมดาทั้งโทรศัพท์อนาล็อคและโทรศัพท์ดิจิตอลเรียกมายังเครื่องโทรศัพท์ IP Phone ได้ โดยการเรียกหมายเลขโทรศัพท์ (Extension Number) ของ IP Phone ในขณะเดียวกัน สามารถใช้Soft Phone เรียกมายังเครื่องโทรศัพท์ IP Phone ได้ เช่นเดียวกัน

- มีช่องสำหรับต่อ Headset ได้ โดยตรง ซึ่งจะต้องมีปุ่มสำหรับสลับการใช้ระหว่าง Handset และ Headsetบนตัวเครื่องด้วย
 

10. เครื่องโทรศัพท์แบบ Soft Phone

- สามารถใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 2000 หรือ window 7 ได้

- จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการเข้ารหัสชนิด G.711 ได้ เป็นอย่างน้อย

- สามารถรองรับการใช้งานร่วมกับ DHCP ได้

- สามารถรองรับการใช้งานแบบ QoS ได้ทั้งแบบ TOS, IP Precedence และ Diffserve

- สามารถรองรับกับการต่อกับอุปกรณ์กล้อง Web Cam ที่คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานเป็น 2 Way Video Conference ได้

- สามารถใช้งานในลักษณะของ Call log โดยสามารถแสดงการโทรเข้า โทรออก หรือ สายที่ไม่ได้รับ ได้

- สามารถใช้งานในลักษณะของ Application Sharing โดยสามารถแสดงหน้าจอให้ไปแสดงที่เครื่องของสายปลายทางได้

- สามารถใช้งานร่วมกับคุณลักษณะของเลขหมายภายใน (Extension Feature) ได้เป็นอย่างดี
 

11.ระบบบันทึกการใช้งานโทรศัพท์ (Billing Record System) ระบบสามารถรองรับโปรแกรมบันทึกการใช้งานโทรศัพท์ (Billing Record System) ซึ่งเชื่อมต่อภายนอกระบบโทร ศัพท์ โดยสามารถพิมพ์ออกดูรายละเอียดได้เมื่อต้องการ เช่น

- วัน เดือน ปี ที่โทรออก (Date)

- เลขหมายภายในที่เครื่องโทรศัพท์โทรออก (Extension Number)

- เบอร์สายนอกที่ถูกใช้งานงาน

- เลขหมายปลายทาง (Destination Number)

- ระยะเวลาที่ใช้ (Duration Time)

หลังจากได้รับรายละเอียด ทางเราจะดำเนินการส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและมีความชำนาญเกี่ยวกับสินค้านั้นๆ ทันที (ในเวลาทำการ จันทร์-เสาร์) 8.00-17.00 น.
*** ติดต่อนอกเวลาทำการ โทร 081-345-1929 ***

Panasonic PBX
Telephone System Price List Panasonic
NEC PABX
Phonik PABX
Uniden
Fire Alarm
ECS Phonik
รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โทร 02-542-4227 , 081-345-1929 Line ID : @pabx
สินค้าขายดี-ราคาขายส่ง-ขายพร้อมติดตั้งทั่วไทย สินค้าขายดี-ราคาขายส่ง-ขายพร้อมติดตั้งทั่วไทย KX-TDA600BX
KX-NS300BX NEC SL2100 KX-TES824BX KX-TDA100DBX KX-TDA600BX Fire Alarm PHONIK @pabx
บริษัท พี เอ บี เอ็กซ์ ไทย จำกัด ที่อยู่ เลขที่ 33 ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
Tel: 02-542-4227, Fax: 02-542-4104, 02-935-4308-9, Mobile: 08-1345-1929, info@pabx.co.th, Line ID:@pabx
จำหน่าย-ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์, รับซ่อมตู้สาขาโทรศัพท์, รับย้ายตู้สาขาโทรศัพท์, รับเดินสายโทรศัพท์, รับอัพเกรดตู้สาขาโทรศัพท์
ให้เช่าตู้สาขาโทรศัพท์, รับทำบริการรายปี ตู้สาขาโทรศัพท์, รับเทิร์นตู้สาขาโทรศัพท์,Onsite Services บริการทั่วประเทศ, และประเทศเพื่อนบ้าน
ยินดีให้คำปรึกษาเรื่องตู้สาขาโทรศัพท์,มีตู้สาขาโทรศัพท์ให้สำรองระหว่างซ่อม, SI.เทรนการขาย, การโปรแกรมฟรี, มีบริการหลังการขาย
รับติดตั้ง-รับซ่อม ทั่วประเทศไทย และในประเทศลาว ในราคาช่างพื้นที่ - แต่รับประกันคุณภาพโดย บริษัท พี เอ บี เอ็กซ์ ไทย จำกัด
ทางเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์เรื่องตู้สาขาโทรศัพท์ ที่เป็นพันธมิตร Joint Venture อยู่ทุกจังหวัดของประเทศไทย และ สปป.ลาว
 หากท่านไม่ได้รับความสะดวกหรือพนักงานพูดจาไม่สุภาพกรุณาแจ้ง โทร 081 345 1929, thongmai@pabx.co.th
 
การขนส่งและการชำระเงิน
เว็บไซต์ในเครือ pabxthai.co.th cctvpabx.in.th pabx.co.th pabxthailand.com pabx.in.th tel.in.th panasonic.in.th TM.Telephone.com pabxlao.com
Copyright ©2004 PABX Thai Co., Ltd. Allrights Reserved